Historia & Konsthistoria

Torkåret 1867, blötåret 1869 och det svåra året 1869 – om svält i Sverige
Anders Råsberg föreläser om de svåra missväxtåren som drabbade Sverige, som blev en bidragande orsak till att emigrationen från Sverige till Nordamerika ökade.