Hantverk & konst

Karvsnitt, mönsterskärning, skureut, kärt barn har många namn!
Under två halvdagar går vi tillsammans igenom grunderna i mönsterskärning och mönsteruppbyggnad i trä, historian bakom hantverket och verktygen som används.
Har du ett föremål liggandes hemma som du skulle vilja dekorera så ta gärna med det, och har du en egen karvsnittskniv som du vill öva med så ta även med den!

Observera: Denna kursen berör allmogehantverket, det är alltså inte en kurs i bildhuggeri.
Även om dessa två hantverk har gemensamma nämnare så skiljer de sig åt på många sätt. Vi kommer främst arbeta med kniv och jobba för fri hand.

BRA ATT VETA
Vi träffas söndagarna 2/2 och 23/2.
Ha oömma kläder.
Du behöver inte ha några förkunskaper.
Material och verktyg finns på plats.
Vi skickar en kallelse/faktura ca 1 vecka före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.

LEDARE
Jonathan Brandt är utbildad på Sätergläntan, institutet för slöjd och hantverk. Han jobbar aktivt med att bevara kunskap om traditioner och traditionella hantverk för framtiden.

FRÅGOR?
Kontakta Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se