Beteendevetenskap

Detta är en kurs för dig som är ny i Sverige och som är förälder. Tillsammans med en ledare träffas vi och samtalar om hur vi utvecklar en trygg relation med vårt barn.

Teman för träffarna är:
Barn växer och utvecklas
Lek och fritid
Familjen
Gränser och delaktighet
Hälsa och kost
Barns behov i familjen
Relationer
Barnkonventionen

Vi startar igång fredag 14 feb kl 13.30-15.00, i SV:s lokaler på Huskvarnavägen 40, 554 54 Jönköping.


FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

BRA ATT VETA
Kursen är gratis. Vi träffas åtta gånger.
Kursen genomförs i samarbete med Rädda Barnen.

LEDARE
Vyan Shaukat Mohammed
Ingela Persson

FRÅGOR?
Kontakta Carin Lätth, verksamhetsutvecklare, 0704-31 39 45, carin.latth@sv.se