Språk

Språknivå A2 / B1 - Information om språknivåerna hittar du via sv.wikipedia.org/wiki/Gemensam_europeisk_referensram_för_språk
Gå in via länken och läs vilken nivå du ligger på, har du inte tillgång till internet hör av dig till oss så får du informationen av oss.

BRA ATT VETA
Studiematerialet utgår från "Deutsch perfekt" och andra texter, textkopior tillkommer med 50 kr på fakturan.

LEDARE
Kursen leds av Annabell Irsara. Annabells modersmål är tyska. Hon har goda baskunskaper i spanska, franska och pratar flytande engelska och svenska. Hon har varit kursledare på Studieförbundet Vuxenskolan sedan 2016.

FRÅGOR?
Kontakta Veronica Josefsson, verksamhetsutvecklare, 0383- 75 51 82
veronica.josefsson@sv.se