Språk

En kurs för dig som vill utöka ordförrådet och konversera för att hålla igång språket.
Vi fokuserar på fraser och uttryck på turistnivå.


BRA ATT VETA
Är du osäker på nivån, får du testa första kurstillfället kostnadsfritt. Meddela detta vid anmälan.

LEDARE
Birgits modersmål är tyska. Hon är agronom d v s naturvetare i botten. Hon genomför just nu en akademisk utbildning för att undervisa i främmande språk och har också erfarenhet av att undervisa i andra ämnen.

FRÅGOR?
Kontakta Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se