Media & kommunikation

Vill du utveckla dig själv och samtidigt få ett verktyg för att lära känna och fördjupa dina karaktärer? OH-kortens metodik leder ofta fram till överraskande reflektioner och insikter om dig själv. När du använder bildkorten på liknande sätt för att leva dig in i dina karaktärer, får du en ökad klarsyn om dem och få ny inspiration till ditt skrivande.

BRA ATT VETA
Vi möts online i direktsändning med hjälp av det förträffliga programmet Zoom. I de digitala grupprummen möts ni 2 och 2 för att pröva olika samtalsövningar med OH-korten.

OH-korten är översatta till över 20 språk och används över hela världen.
I förpackningen finns två kortlekar om vardera 88 kort: den ena med akvareller som hänvisar till delar av våra vardagsliv, den andra med ord som utgör en verbal bakgrund till målningarna. När samtliga bilder kombineras med samtliga ord ger kortlekarna 7744 kombinationsmöjligheter.

Genom kombinationen av ord och bild riktar sig OH-korten till hela människan. OH-korten förenar bekanta bilder och ord på ständigt nya sätt och stimulerar därmed vår kreativitet. OH-korten kan användas som ett spelliknande verktyg i en rad situationer: på egen hand, i familjen, i coachning, i sällskapslivet eller på arbetsplatsen. Korten har många användningsområden: som underlag för berättande och fabulerande, som stimuli för kreativitet och fantasi. De kan förstärka kommunikation, uppmuntra till uttrycksfullhet, befrämja varseblivning och fördjupa självinsikten.

OH-korten är en obunden bok av ändlösa sidor som leder oss in i nya äventyr varje gång vi öppnar kortleken. Vi hittar personliga berättelser som vi kan dela med varandra eller dramatiska historier fyllda av skratt.

OH-korten ökar vår förmåga till lyssnande och gensvar, att verkligen höra på varandra utan att bedöma och tävla. OH-korten är ett sätt för oss att utbyta känslor, idéer och aningar i ett sammanhang som skyddar integritet och sårbarhet.

Eftersom OH-korten är användbara i många olika sammanhang, inbjuder vi tre olika målgrupper till denna introduktion.
Du arbetar som coach eller terapeut och är intresserad av att lära känna Oh-korten för att kanske använda dem tillsammans med dina klienter.
Du har ett skrivprojekt på gång och önskar få ett verktyg som utvecklar både dig själv och din karaktärer.
Du är intresserad av din personliga utveckling men har nödvändigtvis inte ett skrivprojekt på gång.

Den första träffen är en starkt rabatterad introduktionsträff och du betalar endast för OH-korten som kostar 440 kr. Om du redan har OH-korten betalar du ingenting för träffen. Anmäl dig före 7 mars så du hinner få OH-korten inför start.

Kursen genomförs i samarbete med Författarskola.se.

LEDARE
Veronica Grönte, skrivarkursledare under drygt 20 år, med utbildning i TV- och videoproduktion samt lärarutbildning. Författare till skrivhandledningen Pennvässaren – Dramaturgi som verktyg för bra berättelser, Studentlitteratur 2002.

FRÅGOR & ANMÄLAN
För info och anmälan: www.forfattarskola.se
Kontakta gärna kursledaren Veronica Grönte, tel 073-9012125, veronica@forfattarskola.se eller SVs verksamhetsutvecklare Marie Hammarin, tel 0380-575603, marie.hammarin@sv.se.