Media & kommunikation

Har du en längtan efter att uttrycka dig genom det skrivna ordet så är detta en kurs för dig. Här ligger fokus på prosa, men även lyrik kommer att beröras. Du behöver inga förkunskaper. Kurser vänder sig till dig som vill komma igång med sitt skrivande, men också till dig som vill vidareutvecklas. Vi träffas varje vecka.

OBS! Framflyttad start till den 12/3!

LEDARE;
Lena Eliasson, skrivpedagog