Historia & Konsthistoria

En föreläsning om projektet Kvinnokarta Helsingborg som vände upp och ner på hela stadens historia för att se vad som fanns gömt mellan raderna. Du får höra om hur projektet startade 2016, vad som hänt under resans gång och om några av de kvinnor som levde i Helsingborg i början på 1900-talet, vars berättelser fallit bort när männen skrev historieböckerna.

Föreläser gör Camilla Bergvall – initiativtagare till Kvinnokarta Helsingborg och som tilldelades Helsingborgs stads utmärkelse till minne av Gisela och Oscar Trapp 2018.

Föreläsningen sker i samarbete med Grenna Museum och är en del i projektet Att sätta kvinnor på kartan.
Projektet delfinansieras av Riksantikvarieämbetet.