Samhälle

Behöver du träna på att prata mer svenska med andra?

Välkommen till vår kurs Våga prata svenska! Här tränar vi på att tala och förstå svenska med olika övningar tillsammans.

Kursen är gratis men du måste registerna dig med namn och personnummer/ LMA-nummer.

Du behöver bara en telefon och Messenger för att vara med.