Beteendevetenskap, Hälsa & välbefinnande

Kurskvällen är tyvärr inställd p g a för få deltagare.

Under kvällen pratar vi om självmedkänsla.
Att kunna säga nej är lika viktigt som att säga ja.
Jag och du - tydliga gränser och gränslöshet.
Vem är jag och vem är du - hur ta ansvar för sig själv för att därför också kunna finnas där för andra, när du så väljer, utan att hamna i psykologiska spel.

LEDARE
Maj-Inger Johansson, organisationskonsult, processledare och samtalsterapeut

FRÅGOR?
Kring kursens innehåll, kontakta Maj-Inger Johansson, 070-639 22 33, info@besekull.se
Övriga frågor kontakta, Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se