Transport

Jan-Olof Göthberg berättar och visar bilder om sjöfarten i Vättern under 100 år.

I samarbete med Biosfärområde Östra Vätterbranterna