Vävning i Bodafors

Vävning i Bodafors

Hantverk & konst

För dig som kan väva. Men även för dig som vill komma och pröva på att väva och betala per gång.

FRÅGOR
Kontakta Gunilla Borg, 0380-57 56 01, gunilla.borg@sv.se