Beteendevetenskap

Har du ett barn som ofta trotsar och får raserianfall? Verbala och/eller fysiska utbrott? Denna kurs är för dig som behöver utveckla verktyg i ditt föräldraskap för att hantera bråk, konflikter och bristande förmågor hos barnet. Vi utgår från metoden som kallas "lågaffektivt bemötande".
Lågaffektivt bemötande är ett sätt för vuxna att förebygga och hantera barns känsloutbrott.

Kursen riktar sig till dig med barn i åldrarna 5-12 år. Det är även möjligt att applicera verktygen på övriga åldrar också.

BRA ATT VETA
Under en heldag kommer vi gå igenom:
- Vad ligger bakom barnets explosiva beteenden?
- Hur hanterar jag mitt barn bäst- lågaffektivt bemötande.
- Identifiera barnets bristande förmågor
- Problemlösning och samarbete
- Den sociala skammen- vad ska andra tycka och tänka?
- Hur hjälper jag till att stärka mitt barns självkänsla?
- De olika ämnena är underlag för gruppdiskussioner samt praktiska övningar.
- Genom kursen får ni möjlighet att:
- Träffa andra föräldrar och dela era erfarenheter
- Hitta verktyg för att hjälpa ditt barn att hantera sina bristande förmågor
- Förstå mekanismerna bakom varför erat barn får utbrott
- Hitta verktyg för att stärka barnets självkänsla
- Hitta verktyg för att förbättra kommunikationen med erat barn
- Minska onödiga konflikter

Lunchpaus mellan 12:00-13:00 ( Ta gärna med dig lunch, det finns micro på plats för att värma mat, samt utrustat pentry)

LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE
Lågaffektivt bemötande hjälper främst barn som har svårigheter med känslokontrollen. Det innebär att vi som vuxna bemöter ett barn med ett lugnt, konkret och tydligt beteende för att skapa en stressfri miljö där vi hjälper till att dämpa starka känslouttryck och minska antalet konfliktskapande situationer. Vuxna uppträder lugnt med låg känslointensitet för att inte trigga igång för starka känslor. Utöver att hjälpa barnet att minska konfliktsituationer, bidrar också lågaffektivt bemötande till att utveckla problemlösning hos barnet som får vara en aktiv del i att hitta lösningar på problem som uppstår i vardagen.

LEDARE
Emma Johansson är utbildad beteendevetare och samtalscoach. Hon driver företaget Godgrund som arbetar både med föräldracoaching riktat mot föräldrar som har explosiva barn och behöver stöd i sin vardag för att minska konflikter, men även enskilda samtal riktat framförallt kring stress/utmattning och självkänsla.

FRÅGOR?
Kontakta: Anett Olsen, verksamhetsutvecklare, 0380-414 31 anett.olsen@sv.se