Övrigt

Rusta dig för framtidens arbetsmarknad!
Att hitta rätt jobb kan vara svårt! I den här kursen får du både hjälp i grupp och individuellt att komma närmare jobbet! I kursen ingår både undervisning i grupp och individuell undervisning.
Du behöver kunna tala och skriva svenska lite, för att kunna delta. ( SFI -nivå C/D)


I denna kurs, som sker digitalt, ska det handla om verktygen som finns tillgängliga för att hitta det rätta jobbet
Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder kurser för vuxna i arbetsför ålder som på grund av coronapandemins påverkan på samhället blivit, eller riskerar att bli korttidspermitterade, varslade eller arbetslösa.
Kurserna ingår i statens satsning ”Arbetsmarknadsnära insatser på distans” med syftet att bidra till att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet genom att skapa möjligheter för människor att vidareutbilda sig.

Undervisningen sker på distans under ledning av vår kunniga kursledare,Staffan Hellgren.
Del 1: CV
Så skriver du ditt cv
Delar:

- Personlig beskrivning

- Utbildning

- Arbetsmeriter


Del 2: AF’s verktyg

Intressetest
Webinarier
Platsbanken
Frågeställningar/diskussion:

- Vilket yrke passar mig?

- Har jag den kompetens som krävs?

- Behöver jag komplettera mina kunskaper med en kurs eller längre utbildning?

- Har jag möjlighet att skaffa mig den kompetensen eller är det bättre för mig att söka en annan typ av jobb?

Vägar till utbildning

Del 3: Registrering hos AF
Registrera dig på AF
Söka arbete
Skriva personligt brev