Musik, teater

Vill du testa på fiolspel eller har du kanske spelat tidigare och vill ta upp ditt intresse på nytt?

Varmt välkommen med i en kamratcirkel då vi ses digitalt och spelar enkla melodier och låtar.
Vi tränar på tonbildning, grundläggande teknik och renhet i spelet.
Notkunskap behövs inte.

Vi har trevligt tillsammans och inspireras av varandra!

BRA ATT VETA:
När du anmält dig får du en länk via teams, för att delta. Teams är en digital plattform. Du kan använda dig av dator eller surfplatta för att delta.
Träffarna är kostnadsfria.

LEDARE:
Birgitta Ohlsson är violinpedagog med mångårig erfarenhet av undervisning inom musikskolor och bildningsförbund.

FRÅGOR:
kontakta Madeleine Sjöstrand Verksamhetsutvecklare 0704-31 39 18
madeleine.sjostrand@sv.se