Media & kommunikation

Denna kurs är inställd. Välkommen med din intresseanmälan så hoppas vi kunna starta i höst.

Målet med den här kursen är att du ska få både teoretisk kunskap och praktiska tips för att redigera ett inspelat material till en fungerande film.

Kurstillfälle nr 1.
Hur kan den rörliga bilden användas för att skildra t ex en semesterresa, en verksamhet eller en särskild händelse?
Föreläsningens innehåll:
­‐ Vad vill jag berätta för min publik?
­‐ Den digitala produktionsprocessen
­‐ Att berätta med rörliga bilder*
­‐ Inspelning och redigering går hand i hand
-­ Bildkomposition
-­ Bilden i sitt sammanhang
- Grundläggande videoredigering (A)

*En hemuppgift till nästa träff är att var och en med egen kamera/mobil fotograferar 9 stillbilder som skildrar en verksamhet eller en händelse (här ger kursledaren förslag till dem som känner sig osäkra på område eller omfattning). Bilderna redovisas vid nästa kurstillfälle.

Kurstillfälle nr 2.
Vi tittar på ”hemuppgiften” från förra omgången, diskuterar och ger råd till förbättringar eller alternativa sätt att lösa uppgiften. Andra delen av kurstillfället handlar om hur man ska tänka inför uppgiften att filma en händelse, hur agerar man under inspelningen (vilka bilder behöver jag för att berätta min historia, var placerar jag kameran i varje ögonblick, vilka bildutsnitt är lämpliga)?
Föreläsningens innehåll:
­‐ Begreppet helbild/halvbild/närbild
­‐ Avstånd och vinkel till motivet
­‐ Fast eller rörlig kamera
-­ Hur lång är en bild?

Grundläggande videoredigering (B)
Nu får deltagarna ett förinspelat material som de ska klippa ihop till en logisk berättelse.** Deltagarna får denna gång två hemuppgifter till nästa träff.
a) Fortsätta klippa en film av det förinspelade materialet.**
b) Med egen kamera/mobil filma en verksamhet/händelse utifrån ett enkelt manus (här ger jag förslag till dem som känner sig osäkra på område eller omfattning). ***

Kurstillfälle nr 3.
***Gruppen tittar på valda delar av varandras filmade material från hemuppgiften och samtalar om vad som var svårt och vad som kunde gjorts annorlunda eller bättre.
Föreläsningens innehåll:
­‐ Hur fungerar vår berättelse? Förstår publiken budskapet?
­‐ Grundläggande videoredigering (C)
­‐ Texter i bild
­‐ Ljudbearbetning (intervju/berättarröst/musik/ljudeffekter)
Resten av kurstillfället handlar om att redigera det inspelade materialet under handledning.

Kurstillfälle nr 4.
Gruppen tittar på varandras filmer. Dessa är sannolikt i olika stadier – en del nästan färdiga, andra bara påbörjade. Detta kurstillfälle är en arbetsträff där vi hjälper varandra att komma vidare mot en ”färdig” film.
Föreläsningens innehåll:
­‐ Export av den färdiga filmen (format för olika visningsfönster)
­‐ Säkerhetskopior av den färdiga filmen/råmaterialet

BRA ATT VETA
Vi träffas varannan vecka med hemuppgifter mellan träffarna.
Ta med egen dator med ett installerat redigeringsprogram.
Redigeringsprogrammet Movavi finns för både Windows och Mac och kostar ca 400 kr (www.movavi.com/se/videoeditor).
Deltagare som väljer eller redan har andra redigeringsprogram kan använda dessa. Men det är en ”djungel” och ledaren kan tyvärr inte ge teknisk support på dessa under kursen.

LEDARE
Gunnar Nilsson är utbildad filmfotograf på Dramatiska Institutet och har jobbat som fotograf på bl a SVT Nyheter och Sporten, reklamfilm, långfilm och utbildningsfilm. 1988 startade Gunnar eget bolag för att producera informationsfilmer åt industrin och statliga myndigheter. Det har under årens lopp blivit ett par hundra filmer åt bl a Banverket, Vattenfall, SKF, Tarkett, Landstinget, Statoil m fl. Gunnar har också undervisat i film på Jönköping University.

FRÅGOR?
Kontakta verksamhetsutvecklare Mia Undfors, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se