Ekonomi

Under fyra träffar kommer Du få inblick i hur det är att vara God man/Förvaltare.
Cirkeln ger dig en grundlig utbildning i området och därefter kan du ta ställning till om du vill anmäla ditt intresse.
Överförmyndarenheten håller i kursen och du kommer att få träffa en person som idag har ett God man uppdrag.

Måndagar 16/9-7/10 med start 18.30. Inga avgifter.

Kontakt/frågor: Verksamhetsutvecklare Cecilia Nelson 0720-796 825 cecilia.nelson@sv.se