Vill du vara med i en föräldragrupp - anhöriggrupp

Vill du vara med i en föräldragrupp - anhöriggrupp

Funktionsnedsättning

Är du pappa, mamma eller annan anhörig till ett barn med särskilda behov/funktionsnedsättning?

Välkommen att vara med i en samtalsgrupp.

Ibland kan det kan kännas gott att få träffa andra i liknande situation.
Lyfta tankar om hur livet är och om hur man ska ta hand om sig själv för att få fortsatt kraft.
Diagnos eller ålder på barnet har inte någon betydelse.