Viltspår Grundkurs

Viltspår Grundkurs

Djur, natur & jakt

tre tillfällen
Viltspårkurs, grunden

Vi lär oss lägga spår, pratar om hundens förträffliga luktsinne
nyttan av viltspår mmmax 6 deltagare
Teori och praktik för dig som vill komma igång att göra något kul med din hund.
startar:


ledaren håller med klöv, blod och markering under kursen

Välkommen med frågor
marianne@hundtrixet.se