Djur, natur & miljö

Viltspårskurs,  teori och praktik
För dig som vill komma igång med Viltspår
Fokus på individuell spårträning
som anpassas efter varje ekipage.
Grundläggande spårteori, hur man lägger spår, hur hunden söker spår, hur man går ett spår.
För alla hundar från 8 månader
Max antal deltagare 4 st, 3 tillfällen
Viltspårsinstruktör: Marianne Blixt

Vi kommer att hålla till i skog och mark i Dannäs, Forsheda


5 oktober 10.00-13.00
19 oktober 10.00-13.00
9 november 10.00-13.00

Du behöver kunna träna mellan träffarna

Under kurstillfället håller vi med blod och klöv

Du behöver ha spårlina och fika med dig vid varje tillfälle

För information ring Marianne 0732-001225