Samhälle

På uppdrag av kommuner arbetar SV i Jönköpings län med kurser i samhällsorientering,

Materialet heter "Att leva i Sverige" och innehåller 60 timmars samhällsorientering inom åtta ämnen, vilka staten har bestämt att varje nyanländ i Sverige ska läsa.
De åtta ämnen som behandlas i materialet är: att komma till Sverige, att bo i Sverige, att påverka i Sverige, att försörja sig och utvecklas, att bilda familj, att leva med barn, att utöva religion, att bli sjuk och åldras. Varje ämne innefattar flera underrubriker. Lokalkunskap inkluderas i varje ämne.