Hantverk & konst

"Prova-på-kurs” i att gjuta med betong/flytspackel
KURSUPPLÄGG:
• Materialkunskap, fördelar och nackdelar i att gjuta med Betong vs. Fiberförstärkt flytspackel
• Lära dig att gjuta i både latexform och plastform
• Tillgång till över 130 olika formar
• Förlösning med tips och knep
• Formkunskap

LEDARE:
Sofia Koppelo

KURSMATERIAL:
Materialkostnad tillkommer 15kr/kilo

FRÅGOR:
Andréas Rydberg - andreas.rydberg@sv.se / 0370 34 10 96