Tillbaka

Jan Fallqvist - Lär dig att försvara dig själv


– Det jag lär ut är bra att ha, men skönt att slippa använda.

Så säger Jan Fallqvist om sina kurser och föreläsningar i självförsvar och konflikthantering.

Jan Fallqvist är utbildad instruktör i konflikthantering och självförsvar på Statens institutionsstyrelse (SIS). Han har 23 års erfarenhet från sitt arbete på en ungdomsvårdsskola.

Vad är en konflikt?
Jans föreläsningar handlar om frågor som ”Vad är en konflikt? Vilka konflikt- och kommunikationsstilar finns? Ser vi några mönster? Och hur ska vi hantera det?”

– Man behöver inte undvika konflikter, men försöka hantera dem på rätt sätt. För en konflikt måste inte innebära aggression, förklarar Jan Fallqvist.

Grunden till all aggression, menar han, är känslor som rädsla, oro och ångest, sorg samt frustration. Mycket handlar om bemötande. Jan Fallqvist går i kursen igenom vad du bör tänka på.

Verktyg för nödsituationer
I Jan Fallqvists självförsvarskurser får du verktygen att ta hand om dig själv i en nödsituation.

– Vi pratar en del och sen är det praktisk träning. Vi lär oss grepp och tekniker.
Du får lära dig att ta dig loss och får även en del förebyggande tips.

– Många blir förvånade när de går mina kurser. De ser att det funkar trots att de inte är så fysiskt starka.