Tillbaka

Terrordåd, naturkatastrofer och andra krissituationer

Sjätte kurstillfället

Krissituationer

Vid sjätte kurstillfället får du lära dig vad du ska tänka på i en krissituation t ex. om det blir strömlöst.