Funktionsnedsättning

SV arbetar för att alla människor utifrån sin egen situation och funktionsnedsättning ska få möjlighet att utvecklas, lära sig nya saker, skapa nya intressen och vara delaktiga i samhället. Vi vill väcka nyfikenhet, förverkliga drömmar och ge verktygen för att växa. 

Vi bidrar till att stärka människors självkänsla utifrån deras egna förutsättningar, alla är vi unika!

Vi skapar möjligheter för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i våra studiecirklar, kurser och kulturarrangemang utifrån sina egna möjligheter. 

Vi erbjuder bland annat följande:

 
 • Anhörig- och föräldragrupper
 • Självhjälpsgrupper
 • Samtalsgrupper
 • Cirklar på grupp- och äldreboenden
 • Bokcirklar/Högläsning
 • Språkcaféer
 • Temacirklar

Vi har cirklar/kurser i följande ämnen:

 • Matlagning
 • Natur och trädgård
 • Hälsa och välbefinnande
 • Yoga och mindfullness
 • Vardags- och livskunskap
 • Måleri och konst
 • Dans och musik
 • Teknik
 • Hantverk
 • Matlagning
 • Natur och trädgård
 

Jobbar du inom vård och omsorg? Vi erbjuder
också personalutveckling i studiecirkelform:
 

 • IT- och läsombudsutbildningar
 • Tecken som stöd, TSS

Du och din personalgrupp kan också använda sig av studiecirkeln som ett pedagogiskt verktyg för att utveckla er själva och er verksamhet. 

Dessutom arrangerar vi aktuella föreläsningar. Allt för bästa kunskapsutveckling.