Kontaktpersoner

Ta gärna kontakt med någon av våra verksamhetsutvecklare:

Jönköpings län:
Christina Heldemark, tfn: 036-290 64 43
E-post: christina.heldemark@sv.se

Jönköping
Monica Carlsson, tfn 0720-79 68 25
E-post: monica.carlsson@sv.se 

Höglandet
Madeleine Svärd, tfn: 0380-57 56 51
E-post: madeleine.svard@sv.se

Camilla Karlsson, tfn: 0383-75 51 81
E-post: camilla.karlsson@sv.se

Finnveden
Maria Leifland, tfn: 0703-00 09 2
E-post: finnveden@sv.se