Min Säkerhet

Min säkerhet är ett projekt som vill öka egenmakt och säkerhet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)