Verksamhet i Vätterbygden

Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med funktionsnedsättning
ska kunna påverka, förändra och utveckla sin livssituation. Genom att anpassa folkbildningens pedagogik och metodik utvecklar SV studiecirklar och material så de passar personer med olika förutsättningar. SV vill på olika sätt främja möten mellan människor och ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att delta i studie-cirklar och kulturarrangemang på egna villkor.

Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar med många organisationer för personer med funktionsnedsättning bl. a Afasiföreningen, Autism & Aspergerföreningen, Demens-föreningen, FUB, SPH, Fibromyalgiföreningen, OCD-föreningen, Parkinson-föreningen, Attention och IFS.

Träffpunkt Österängen Birkagården

Vi ses varje vecka under hösten kl. 14.00 på Birkagården, Österängen. Fika till självkostnadspris. 

Klicka här för att ladda ner höstens program.

NPF-i fokus

NPF i Fokus är en kamratcirkel i Jönköping som genomförs i StudieförbundetVuxenskolans lokaler. Kursen bedrivs av personer med NPF och deltagarna är personer med NPF och deras anhöriga/kontaktpersoner.

För mer information läs här www.npfifokus.se 

Afasiföreningen

Välkommen att vara med i vår cirkelverksamhet för personer med afasi. Studiecirkeln ger språklig stimulans, gemenskap med andra, ökat självförtroende och tillsammans anpassar vi cirkeln till gruppens behov. Cirkeln kan t ex innehålla lätta rörelser till musik, måla och skapa med färg, lättare Yoga (som utförs sittande), skapa individuella kommunikations-böcker.

Språkcafé - ett café för dig med afasi

Vårt språkcafé är en mötesplats där gemenskap och glädje är nyckelord. Gruppen träffas och kommunicerar med hjälp av olika verktyg och tillsammans så läser, sjunger och reflekterar över dagen. I gruppen pågår en individuell utveckling där vi stimulerar språket och hjärn-funktionen i gemenskap med andra. Här finns inga gränser, bara möjligheter!

FUB föreningen i Jönköping

Att kunna vara med i olika aktiviteter med kompisar är viktigt för alla och inte minst för personer med utvecklingsstörning. Därför erbjuder SV gruppverkssamhet och studiecirklar i bl a: dans, musik, målning och hantverk, matlagning, social kontakt, data, rörelse till musik, buggdans och teater.

SPH - Social Psykisk Hälsa

SPH har studiecirklar med  anhörigträffar, diskussions-grupper och matlagning. 

Fibromyalgiföreningen

Vi bedriver cirkelverksamhet i samarbete med Fibromyalgiföreningen. ”Om fibromyalgi” friskvård, chi gong i teori och praktik, läsecirklar, målning, trädgård som hälsokälla. Verksamheten bedrivs i föreningslokalen i Gillegatan i Jönköping.

Anhörigcirkel/Anhöriggrupp

Är du anhörig, närstående, personal eller bara intresserad av att få kunskap och vill lära dig mer om en viss sjukdom eller funktionsnedsättning? Då är du välkommen att vara med i våra samtalsgrupper. Vi utbyter erfarenheter om t.ex. vård och omsorg. Genom att träffa andra i samma situation kan du få större trygghet och stöd från andra. Gruppen avger tystnadslöfte.

OCD

Föreningen har en samtalscirkel i våra lokaler. De träffas en gång i månaden med ett specifikt ämne för vara träff.

Attention och IFS

Vi har samarbete med Attention Jönköping och IFS. 

Parkinsonföreningen

Föreningen har startat en datacirkel med 6 deltagare. Vi hoppas på ett utökat samarbete med föreningen.

Kontakt

För ytterligare information om vår verksamhet kontakta:
Lovisa Jansson: 070-431 39 08, lovisa.jansson@sv.se

________________________________________