Verksamhet i Vätterbygden

Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med funktionsnedsättning
ska kunna påverka, förändra och utveckla sin livssituation. Genom att anpassa folkbildningens pedagogik och metodik utvecklar SV studiecirklar och material så de passar personer med olika förutsättningar. SV vill på olika sätt främja möten mellan människor och ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att delta i studie-cirklar och kulturarrangemang på egna villkor.

Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar med många organisationer för personer med funktionsnedsättning bl. a Afasiföreningen, Autism & Aspergerföreningen, Demens-föreningen, FUB, SPH, Fibromyalgiföreningen, OCD-föreningen, Parkinson-föreningen, Attention och IFS.

Verksamhet för daglediga/pensionärer som bor i gruppbostad.

Studieförbundet Vuxenskolan Jönköping erbjuder verksamhet för daglediga och pensionärer onsdag eftermiddag. Vi träffas i små grupper och läser om aktuella händelser och uppdaterar oss om vad som har hänt i världen, sjunger, spelar spel och fikar.

Afasiföreningen
Välkommen att vara med i vår cirkelverksamhet för personer med afasi. Studiecirkeln ger språklig stimulans, gemenskap med andra, ökat självförtroende och tillsammans anpassar vi cirkeln till gruppens behov. Cirkeln kan t ex innehålla lätta rörelser till musik, måla och skapa med färg, lättare Yoga (som utförs sittande), skapa individuella kommunikations-böcker.

Språkcafé - ett café för dig med afasi
Vårt språkcafé är en mötesplats där gemenskap och glädje är nyckelord. Gruppen träffas och kommunicerar med hjälp av olika verktyg och tillsammans så läser, sjunger och reflekterar över dagen. I gruppen pågår en individuell utveckling där vi stimulerar språket och hjärn-funktionen i gemenskap med andra. Här finns inga gränser, bara möjligheter!

FUB föreningen i Jönköping
Att kunna vara med i olika aktiviteter med kompisar är viktigt för alla och inte minst för personer med utvecklingsstörning. Därför erbjuder SV gruppverkssamhet och studiecirklar i bl a: dans, musik, målning och hantverk, matlagning, social kontakt, data, rörelse till musik, buggdans och teater.


SPH - Social Psykisk Hälsa
SPH har en stor verksamhet och många studiecirklar; bl. a anhörigträffar, diskussions-grupper och matlagning. Verksamheten bedrivs i Föreningslokalen på Fornkullegatan i Jönköping. För närvarande ligger cirkelverksamheten nere men föreningen hoppas kunna återuppta verksamheten under hösten 2016.


Fibromyalgiföreningen
Vi bedriver cirkelverksamhet i samarbete med Fibromyalgiföreningen. ”Om fibromyalgi” friskvård, chi gong i teori och praktik, läsecirklar, målning, trädgård som hälsokälla. Verksamheten bedrivs i föreningslokalen i Gillegatan i Jönköping.


Anhörigcirkel/Anhöriggrupp
Är du anhörig, närstående, personal eller bara intresserad av att få kunskap och vill lära dig mer om en viss sjukdom eller funktionsnedsättning? Då är du välkommen att vara med i våra samtalsgrupper. Vi utbyter erfarenheter om t.ex. vård och omsorg. Genom att träffa andra i samma situation kan du få större trygghet och stöd från andra. Gruppen avger tystnadslöfte.

OCD
Föreningen har en samtalscirkel i våra lokaler. De träffas en gång i månaden med ett specifikt ämne för vara träff.

Attention och IFS
Vi har just inlett ett samarbete (januari 2016) med Attention Jönköping och IFS och redan startat en cirkel i föreningsutveckling i föreningarnas gemensamma lokal på Lillgatan i Jönköping. Vi planerar i samarbete med anhörigkonsulent i Jönköpings kommun två cirklar för anhöriga till barn med funktionshinder. Trolig start i slutet av januari 2016. Vi kommer också att ordna en cirkel för killar som har diagnosen ADHD och planer finns för cirklar i grundläggande datakunskap.

Parkinsonföreningen
Föreningen har startat en datacirkel med 6 deltagare. Vi hoppas på ett utökat samarbete med föreningen.

Kontakt
För ytterligare information om vår verksamhet kontakta:
Lennart Tehage på telefon 036-290 64 32 eller 036-19 00 40 eller via e-post:
lennart.tehage@sv.se

________________________________________