Utbildningsdagar/konferenser

  • 10 okt + 15 nov - TAKK Tecken som alternativ...

    Utbildningsdagar för dig som möter personer med språkstörning eller arbetar med språklig stimulans i förskolan. I många fall handlar...

    Läs mer
  • 3 okt - Samtalskort om existentiell hälsa,...

    Att använda samtalskorten om existentiell hälsa: ”Livsmod, livsglädje och livsmening”

    Läs mer