Utbildningsdagar/konferenser

  • Introduktionskurs Samtalskort 24 april

    Att använda samtalskorten om existentiell hälsa: ”Livsmod, livsglädje och livsmening”

    Läs mer
  • Information om Samtalskort

    Samtalskort om existentiella frågor - samtal som stärker frisk-, skydds- och hälsofaktorerna för ökad psykisk och fysisk hälsa

    Läs mer