Tillbaka

Inspirationsdag för läsombud och högläsare inom funktionshinder- och äldreomsorgen

När
Måndagen den 7/5 2018 kl. 13.00 - 16.00

Plats:
Qulturum, sjukhusområdet Ryhov, Jönköping

Dagens innehåll och föreläsare
- Lättläst läslust
Åsa Storck berättar om sitt författarskap och varför lättlästa böcker är så viktiga för läslust och läsglädje. Åsas första bok kom ut 1991 och därefter har hon skrivit ett flertal böcker inom olika genrer. 

- Läsglädje i omsorgen
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM:s nya inspirationsfilm. En film för alla som arbetar läsfrämjande för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller demens. 

- Boktips
Maria Bärås, Jönköpings stadsbibliotek tipsar om lättlästa böcker att använda och läsa högt vid lässtunder. Maria är bibliotekarie och arbetar med uppsökande verksamhet via bokbilen, en service som besöker bostadsområden där många äldre bor.

- Erfarenhetsutbyte i grupper och fika
Tillfälle för samtal med kollegor.

Anmälan:
Nedan senast torsdagen den 19/4 2018. Anmälan är bindande. Högläsare inom Läskraft! anmäler sig till sitt lokala SV-kontor. Bekräftelse skickas inte ut. Har du anmält dig är du varmt välkommen! Får du förhinder - hör av dig!

Pris:
Dagen är avgiftsfri för högläsare inom Läskraft!, samt för bibliotekspersonal och personal inom Studieförbundet Vuxenskolan. Läsombud och övriga debiteras en avgift på 400:-

Frågor:

Christina Heldemark
Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län
036 - 290 64 43, 0704 - 31 39 03
christina.heldemark@sv.se 
Annhild Ottosson
Regionbibliotek Region Jönköpings län
010 - 242 84 93
annhild.ottosson@rjl.se

Varmt välkommen!