Tillbaka

Vill du bli läsombud på din arbetsplats?

För att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna känna sig delaktiga och få sina demokratiska rättigheter tillgodosedda måste all personal vara aktiv i arbetet med att göra nyheter, samhällsinformation och litteratur tillgängliga utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

I detta arbete har du som läsombud en samordnande och inspirerande roll gentemot dina arbetskamrater. Som läsombud ser du också till att det ordnas läsestunder med högläsning, enskilt eller i grupp, och håller kontakt med biblioteket.

Vår regionala arbetsgrupp för läsfrämjande inbjuder till läsombudsutbildning för dig som arbetar inom funktionshinderomsorgen den 19 april kl. 9.30 - 16.00 på Ryhovs herrgård, Sjukhusområdet Ryhov, Jönköping. 

Innehåll:
- Varför läsombud?
- Läsombudets uppdrag och roll
- Så här kan man arbeta som läsombud
- Biblioteket som resurs
- Vilket stöd kan man få som läsombud?

Plats:
Ryhovs herrgård, Sjukhusområdet Ryhov, Jönköping.

Medverkande:
- Susanne Sandberg, Årets läsombud 2015.
- Beatrice Wide, Vetlanda bibliotek.
- Regionala arbetsgruppen. 

Kostnad:
600 :- / person inkl. fika och lunch samt material.

Anmälan:
Obs: senast den 27 mars. Max 25 deltagare.

Bekräftelse:
Utskickas ca en vecka innan kurs.

Frågor om anmälan: 
Ring 036 - 290 64 45 eller e-posta: gabriella.hektor@sv.se

Kursansvarig:
Christina Heldemark, SV Jönköpings län
036 - 290 64 43 / christina.heldemark@sv.se


VÄLKOMMEN!