Tillbaka

Introduktion Samtalskort om existentiella frågor

Målet med samtalskortens frågor är att deltagarna ska bli medvetna om sitt förhållningssätt och få möjlighet att hitta nya vägar i livet som stärker den självskattade psykiska och fysiska hälsan.

Deltagarna får prova på att använda de olika samtalskortlekarna där de åtta dimensionerna finns beskrivna. Vi samtalar kring de frågor som ställs på korten: hur du tänker, känner och handlar inom respektive dimension.

Vi provar också att använda bilder som utgångspunkt för samtal. 
Bilderna är ett komplement till samtalskorten. De används med fördel i integrationsgrupper. Frågorna i de tre samtalskortlekarna är salutogena och lösningsfokuserade i olika grad.


 

Tid: 8 november, kl. 13.15-17.30

Plats: Södra Vätterbygdens  Folkhögskola, Mångatan 10, Jönköping

Kursavgift: 700 kr inkl. fika. Samtalskort: 100 kr. Handledning: 50 kr

Kursledare: Lena Bergquist, kommunikationsvetare, samtalsterapeut och teolog med inriktning på religionspsykologi. Lena är en av skaparna av samtalskorten (tillsammans med Cecilia Melder). Korten används både av enskilda personer och studiecirklar, självhjälpsgrupper inom skola, vård och omsorg samt i arbetsmarknadssatsningar.

Anmälan: Nedan senast 15/10. OBS! Endast 20 platser! Tänk på att anmälan är bindande.

Bekräftelse: skickas ca en vecka innan kursdatum.

Vid frågor kontakta: Christina Heldemark,
christina.heldemark@sv.se, 036-290 64 43, 0704-31 39 03

 

Välkommen!