Tillbaka

Tecken som stöd, TSS/TAKK 5/3 + 16/4 och 6/3 + 12/4

Utbildningsdagar för dig som möter personer med språkstörning eller arbetar med språklig stimulans i förskolan. I många fall handlar det om personer med utvecklingsstörning och/eller autism som behöver ”Tecken som stöd” för att utveckla sitt språk och sin kommunikation, men som forskningen nu förordar – att användas för alla barns språkutveckling i förskolan. Grundkursen består av två dagar och man anmäler sig till båda. Tanken är att du ska praktisera det du lärt dig under mellanliggande tid.

Grundkurs
5/3 och 16/4 kl. 9.00 - 15.00 (2 x 1 dag) FULLSATT
6/3 och 12/4 kl. 9.00 - 15.00 (2 x 1 dag) FULLSATT

Innehåll:
- Grundkunskaper om ”tecken som stöd”
- Teckenträning
- Tips, material och idéer

Kursledare:
Marie Frejinger, lärare i teckenspråk och tecken som stöd/teckenkommunikation

Kursavgift:
800: -/kursdag inkl. kaffe och lunch. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Avgiften betalas mot faktura efter kursen.

Material:
För böckerna ”Tecken förstås” och ”Tecken till hands” tillkommer 270:-

Frågor om anmälan: 
Ring 036 - 290 64 45 eller e-posta: gabriella.hektor@sv.se

Kursansvarig:
Christina Heldemark, SV Jönköpings län
036 - 290 64 43 / christina.heldemark@sv.se

VÄLKOMMEN!