Tillbaka

Demokratidiskussioner och ny styrelse vald på SV:s stämma

- Vad är du stolt över hos Studieförbundet Vuxenskolan i Kalmar län? Vår avdelningsstämma inleddes med bikupor där ombuden fick diskutera på temat. Vår förbundschef Nina Larsson tog sedan vid för att leda en diskussion om demokrati och kampanjen #vimåsteprata. 

Nina pratade om bildningens betydelse för demokratin, samhällets sårbarhet och hur vi stärker människors motståndskraft. Det blev en spännande diskussion om hur man gör om man vill prata med människor som inte har samma värderingar som en själv? Går det?

Efter fika så tog stämmorförhandlingar vid. En ny styrelse valdes, se bild. Vår styrelse består av: Lisbeth Lennartsson, Köpingsvik, ordförande, Karl-Erik Gustavsson, Oskarshamn (saknas på bild) Eilert Bergström, Kalmar, Jimmy Alexandersson, Vimmerby, Eva-Lena Fungmark, Västervik, Mats Blomberg, Kalmar, Malin Engdahl, Nybro (saknas på bild), Filip Qvarnström, Kalmar, Håkan Hermansson, Hultsfred, Eleonor Nilsson, Gullringen. 

Lisbeth Lennartsson avslutade kvällen med att avtacka avgående styrelseledamöter för mycket gott samarbete. Hon  välkomnade också nya styrelseledamöter, tackade all personal och  mer än 600 studiecirkelledare, grundorganisationer och alla medlemsorganisationer runt om i Kalmar län.

Kvällens stämma präglades av ordet stolthet. Vad blev då svaren på stämmans inledande fråga om vad ombuden känner stolthet för? Här kommer några av ombudens fina kommentarer:

  • Att vi finns i hela länet - många lokala kontor och stor spridning på verksamheten.
  • Allt jobb som SV lagt ner på integration och att ordna verksamhet för nyanlända. 
  • Det är bra att folkbildningen finns och kan jobba mot  ”fake news”
  • SV hänger med i digitaliseringen.

nina och maria.jpg

Vår förbundschef Nina Larsson avtackas av avdelningschef Maria Strömberg. 

vimåsteprata.jpg

Ombuden diskuterar - Vad är du stolt över hos SV Kalmar län?

erbjudande.jpgträdgård.jpg

Så klart fanns det förslag med på roliga cirklar!

flagga.jpg

Stämman var på Mönsterås fina bibliotek.