Tillbaka

Läslust – hela livet!

Publicerad 2018-07-05

Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län har fått stöd från Arvsfonden för projektet Läslust – Hela livet!
Projektet ska kompetensutbilda högläsare i Kalmar län som efter utbildning kan erbjuda personer med demens och boende inom äldreomsorgen en stunds avkoppling med fängslande och berikande berättelser. En digital kunskapsbank ska utvecklas under projekttiden i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier samt regionbibliotek och folkbibliotek.

I höst drar vi igång projektet. Är du intresserad av att vara med som ideell högläsare? Läs mer på www.sv.se/laslust eller hör av dig till kalmarlan@sv.se eller 0481-76 60 72.