Tillbaka

Vi öppnar upp med försiktighet

Från och med i höst öppnar vi med försiktighet upp för fysiska träffar igen. Vi gör en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheters råd och anvisningar. Vi fortsätter gärna också med folkbildning digitalt eller på distans, och de grupper som kan träffas med fördel utomhus.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer angående de rådande omständigheterna för smittorisk och anpassar vid behov vårt arbete. Information om eventuella ändringar kring arrangemang uppdateras på vår webbplats och på facebooksida. Vi anpassar våra arrangemang så att ett säkert avstånd kan hållas och ber våra besökare att visa hänsyn och förståelse. Om du känner dig sjuk ska du stanna hemma.