Tillbaka

Vi söker: Projektledare Läslust hela livet

Vi söker en medarbetare som med sin kompetens, intresse och engagemang kan
driva och slutföra vårt projekt Läslust hela livet.

Läslust hela livet är ett treårigt projekt som drivs av Studieförbundet
Vuxenskolan i Kalmar län med medel från Allmänna arvsfonden. Vi startade i
september 2018.

Projektet har som mål att:

  • öka den litterära upplevelsen för målgruppen personer med demens och
    annan funktionsnedsättning inom äldreomsorgen
  • utveckla en digital kunskapsbank, en studieplan och kompetensutveckling
    för högläsarna. Vi tar hjälp av professionella skådespelare, författare och
    högläsare.
  • utveckla en enkel utvärderingsmetod

Läs mer om tjänsten här

sv.se/laslust