Checklista för våra verksamhetsformer

Vad kännetecknar en studiecirkel och vilka krav måste vara uppfyllda för att få rapportera cirkeln? Vad gäller vid annan folkbildningsverksamhet och vid kulturarrangemang?

Vi förstår att det kan kännas lite knepigt ibland att hålla reda på skillnaderna oavsett om man är ny i folkbildningsvärlden eller om man är veteran. För att underlätta har vi därför skapat en checklista där du själv kan bocka av så att samtliga kraven för verksamheten är uppfyllda och därmed se till så att studiecirkeln/annan folkbildningsverksamheten/kulturarrangemanget kan rapporteras in till oss.

Här kan du ladda ner checklistan i PDF-format – du får då fram tre separata listor (en för varje verksamhetsform).

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta då gärna din lokala verksamhetsutvecklare så hjälper vi dig framåt!