Beteendevetenskap

Verktyg för föräldrar och pedagoger- Hur hanterar jag mitt explosiva barn och konflikter i vardagen?

Den här kursen är för dig som behöver utveckla verktyg i ditt föräldraskap eller din pedagogiska roll för att hantera bråk, utbrott, konflikter och bristande förmågor hos barnet. Vi utgår från lågaffektivt bemötande. Kursen riktar sig främst till dig med barn i åldrarna 4-12 år. Det är möjligt att applicera verktygen på övriga åldrar också.

Följande kommer vi gå igenom under 1 heldag:
• Vad ligger bakom barnets beteenden?
• Hur hanterar jag mitt barn bäst- lågaffektivt bemötande
• Identifiera barnets bristande förmågor
• Problemlösning och samarbete
• Den sociala skammen- vad ska andra tycka och tänka?
• Hur hjälper jag till att stärka mitt barns självkänsla?
De olika ämnena är underlag för gruppdiskussioner samt praktiska övningar.

Genom kursen får ni möjlighet att:
• Träffa andra föräldrar/ pedagoger och dela era erfarenheter
• Hitta verktyg för att stärka relationen till erat barn
• Förstå mekanismerna bakom varför erat barn får utbrott
• Hitta verktyg för att stärka barnets självkänsla
• Hitta verktyg för att förbättra kommunikationen med erat barn
• Minska onödiga konflikter

LEDARE
Emma Johansson är utbildad beteendevetare och samtalscoach. Hon driver företaget Godgrund som arbetar både med föräldracoaching riktat mot föräldrar som har explosiva barn och behöver stöd i sin vardag för att minska konflikter, men även enskilda samtal riktat framförallt kring stress/utmattning och självkänsla. Hon har själv ett explosivt barn som hon använder verktygen på med gott resultat.
För mer info om Godgrund se www.godgrundsamtal.se
PRAKTISK INFORMATION
Eftermiddagsfika och kursmaterial ingår i priset

Lunchpaus mellan 12:00-12:45
(För medhavd lunch finns micro att låna på plats)