Hantverk & konst

Välkommen till en kurs i gammalt hantverk - imitera träslag genom äldre metoder!

Studiecirkeln syftar till att ge deltagaren:
- både teoretiska och praktiska kunskaper i ämnet
- en viss bas av erfarenhet för ådermålning på egen hand
- en känsla för imitering av trä
- kunskaper om historik och olika utförande
- möjlighet att ta med hem ett egentillverkat arbete

Vi kommer att genomföra studiecirkeln i Kolsbygd.
Kolsbygd 116, utmed riksväg 31, mellan Orrefors och Nybro.

Vi som håller i studiecirkeln heter Jonas Abrahamsson och Krister Tauber.
Jonas har många års erfarenhet av alla former av dekorativa målningsarbeten eller
andra former av antikvariska målerier.
Krister har sin kunskapsbas liggande i fönsterhantverkets och linoljefärgens område.

I denna studiecirkel ska vi försöka att föra över dessa kunskaper från oss till Dig och ge Dig de förutsättningar Du behöver för att uppnå ett gott resultat.

Väl mött!