Ekonomi

På denna kurs får du lära dig hur en årsredovisning är uppbyggd. En årsredovisning kan innehålla mycket information som leder till att du kan göra bättre aktieaffärer.
Alla aktiebolag ska upprätta en årsredovisning och den blir sedan offentlig. Det vill säga alla kan beställa årsredovisningen för vilket aktiebolag som helst och sedan analysera det bolagets affärer.

Vi går igenom hur man kan förstå ett företag genom dess årsredovisning. Nyckeltal, årsredovisningens uppbyggnad och delar, förvaltningsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen.

Kursmål:
Deltagarna ska efter kursen kunna grunderna i hur man kan tolka och analysera en årsredovisning i ett aktiebolag.

Förkunskaper:
Aktiekunskap grundkurs eller motsvarande kunskaper.