Ekonomi

På denna kurs får du lära dig hur en årsredovisning är uppbyggd. En årsredovisning kan innehålla mycket information som leder till att du kan göra bättre aktieaffärer.
Alla aktiebolag ska upprätta en årsredovisning och den blir sedan offentlig. Det vill säga alla kan beställa årsredovisningen för vilket aktiebolag som helst och sedan analysera det bolagets affärer.

Vi går igenom hur man kan förstå ett företag genom dess årsredovisning. Nyckeltal, årsredovisningens uppbyggnad och delar, förvaltningsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen.

Förkunskaper:
Aktiekunskap grundkurs eller motsvarande kunskaper.

Lokal och tillgänglighet:
Kursen hålls i SVs lokaler på Polhemsgatan 16. Entrén är på markplan men har en ramp och automatisk dörröppnare. Det finns rullstolsanpassad toalett.

Bra att veta:
Vid anmälan är det bra om du anger din mailadress för vidare kontakt. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen ca en vecka före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.