Aktiekunskap - nybörjare

Aktiekunskap - nybörjare

Ekonomi

Lägg grunden till rikare aktieliv!
Vår nybörjarcirkel vill inspirera och skola in dig på ett långsiktigt och regelbundet sparande i aktier och fonder. Med grundläggande kunskaper om aktiemarknaden får du en perfekt start för en mer aktivt förvaltning. Köpa, förvalta, sälja - vi tar allt från början. Du får lära dig hur aktiemarknaden fungerar och vad som styr aktiekurserna. Kursen vägleder dig i aktiesparandets konst och lär dig skapa aktieportföljer, räkna och värdera. Vi lär oss grundläggande faktakunskaper inom aktieområdet, förståelse för riskspridning och insikt i portföljtänkandet samt de praktiska kunskaper varje aktieägare har nytta av. Vi hjälper dig också att ta vara på möjligheterna och enkelt undvika fällorna. Förutom handfasta råd om hur man väljer fonder och aktier lär du dig grunderna i aktiematematik och företagsekonomi. Du får även inblick i hur man beskattar aktier och kapital.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs - vi vänder oss till dig som vill börja spara i aktier eller redan sparar i enskilda aktier eller fonder.

Kursledare
Carl-Axel Nilsson, Aktiespararna Kalmar/Nybro, mobil 0708- 488 202

Kursmaterial
Allt du behöver veta om aktier av Ingvar Karlsson. Studiematerial tillhandahålls av ledaren vid första träffen.

Under kursen genomförs en aktie- och placeringstävling
Varje deltagare väljer ut en svensk aktie till första träffen 2 feb och motivera med 3 skäl sitt aktieval.
De valda aktierna följs upp resp kurskväll på Vuxenskolan.
Samtliga kursdeltagare erbjuds en 2 månaders provprenumeration från Aktiespararen.

Bra att veta
Vid anmälan är det bra om du anger mailadress för vidare kontakt. Du får en kallelse med faktura till kursen ca en vecka före kursstart. Vi kontaktar dig om
något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.