Aktiekunskap fortsättning - Hitta Kursvinnare.

Aktiekunskap fortsättning - Hitta Kursvinnare.

Ekonomi

Analysera mera - fördjupa dina aktiekunskaper. Vår fortsättningskurs lär dig mer om aktiemarknaden som helhet och hjälper dig också att analysera enskilda aktier på djupet. Du kommer även att lära dig tillämpa en mer aktiv aktieförvaltning. Genom att lära dig mer om aktiemarknadens psykologi ökar dina chanser att få avkastning på dina insatser. Målet är att ge dig de rätta kritiska verktygen för att analysera börsen och fatta rätt beslut i rätt ögonblick.

Kursen ger också en ordentlig inblick i Aktiespararnas analysverktyg Hitta kursvinnare med vars hjälp kursdeltagarens aktieplaceringar ska bli så framgångsrika som möjligt. Målet är att investeringarna långsiktigt ska utvecklas bättre än genomsnittsaktien på börsen. Kursen behandlar hur det går till att hitta lämpliga företag att analysera, vad som gör företagets aktie köpvärd och hur en aktieportfölj sätts samman.

Kursen består av sammankomster både i Nybro och Kalmar. Sex träffar med teori på Studieförbundet Vuxenskolan och två aktieträffar med börsbolag.

Preliminärt schema:

Torsdag 8 feb 18.00-20.30 Uppstart / Kursbok Vuxenskolans lokaler NYBRO

Tisdag 13 feb 18.30-ca 21.00 Aktiekväll med börsföretag. Jenny Nyströmsskolan KALMAR.

Torsdag 15 feb 18.00-20.30 Kursbok / Hitta Kursvinnare Vuxenskolans lokaler NYBRO

Torsdag 1 mars 18.00-20.30 Hitta Kursvinnare Vuxenskolans lokaler NYBRO

Tisdag 6 mars 18.30-ca 21.00 Företagsbesök hos börsbolag.

Torsdag 8 mars 18.00-20.30 Hitta Kursvinnare Vuxenskolans lokaler NYBRO

Torsdag 15 mars 18.00-20.30 Hitta Kursvinnare Vuxenskolans lokaler NYBRO

Torsdag 22 mars 18.00-20.30 Tentamen / Avslutning Vuxenskolans lokaler NYBRO

Bonusträff / Extraträff

Tisdag 27 mars 18.30 – ca 21.00 Aktiekväll med börsbolag. Jenny Nyströmskolan KALMAR.

Kursledare Rolf Andersson, Aktiespararna Hitta Kursvinnare mobil 070-548 12 47

Kursledare Jan-Åke Karlsson, Aktiespararna mobil 070-592 99 11


Kursbok: Hitta Kursvinnare Anders Haskel 2015

Alla deltagare bör ha egen dator / Laptop för Hitta Kursvinnareprogramet

Samtliga deltagare erbjuds provprenumeration på Aktiespararen under kursperioden.