Aktiekunskap fortsättning - Hitta Kursvinnare.

Aktiekunskap fortsättning - Hitta Kursvinnare.

Ekonomi

Analysera mera - fördjupa dina aktiekunskaper. Vår fortsättningskurs lär dig mer om aktiemarknaden som helhet och hjälper dig också att analysera enskilda aktier på djupet. Du kommer även att lära dig tillämpa en mer aktiv aktieförvaltning. Genom att lära dig mer om aktiemarknadens psykologi ökar dina chanser att få avkastning på dina insatser. Målet är att ge dig de rätta kritiska verktygen för att analysera börsen och fatta rätt beslut i rätt ögonblick.

Kursen ger också en ordentlig inblick i Aktiespararnas analysverktyg Hitta kursvinnare med vars hjälp kursdeltagarens aktieplaceringar ska bli så framgångsrika som möjligt. Målet är att investeringarna långsiktigt ska utvecklas bättre än genomsnittsaktien på börsen. Kursen behandlar hur det går till att hitta lämpliga företag att analysera, vad som gör företagets aktie köpvärd och hur en aktieportfölj sätts samman.

Kursbok: Hitta Kursvinnare Anders Haskel 2015

Alla deltagare bör ha egen dator / Laptop för Hitta Kursvinnare programmet

Samtliga deltagare erbjuds provprenumeration på Aktiespararen.

Schema
Måndag 12/2 18.00-20.30 Uppstart/ Kursbok SV Kalmar.
Tisdag 13/2 18.30- ca 2100 Aktiekväll med börsföretag. Jenny Nyströmskolan Kalmar
Måndag 26/2 18.00-20-30 Kursbok "Hitta Kursvinnare" SV Kalmar
Måndag 5/3 18.00-20.30 Kursbok "Hitta Kursvinnare" SV Kalmar
Tisdag 6/3 18.30- ca 2100 Företagsbesök hos börsbolag.
Måndag 12/3 18.00-20.30 Kursbok "Hitta Kursvinnare" SV Kalmar
Måndag 19/3 18.00-20.30 Kursbok "Hitta Kursvinnare" SV Kalmar
Måndag 26/3 18.00-20.30 Tentamen/avslutning SV Kalmar

Extra träff 27/3 18.30- ca 2100 Aktiekväll med börsbolag. Jenny Nyströmskolan