Ekonomi

Lägg grunden till rikare aktieliv. Vår nybörjarcirkel vill inspirera och skola in dig på ett långsiktigt och regelbundet sparande i aktier och fonder. Med grundläggande kunskaper om aktiemarknaden får du en perfekt start för en mer aktivt förvaltning. Inga förkunskaper krävs - vi vänder oss till dig som vill börja spara i aktier eller redan sparar i enskilda aktier eller fonder.

Köpa, förvalta, sälja - vi tar allt från början. Du får lära dig hur aktiemarknaden fungerar och vad som styr aktiekurserna. Kursen vägleder dig i aktiesparandets konst och lär dig skapa aktieportföljer, räkna och värdera. Vi hjälper dig också att ta vara på möjligheterna och enkelt undvika fällorna. Förutom handfasta råd om hur man väljer fonder och aktier lär du dig grunderna i aktiematematik och företagsekonomi. Du får även inblick i hur man beskattar aktier och kapital.

Vi lär oss grundläggande faktakunskaper inom aktieområdet, förståelse för riskspridning och insikt i portföljtänkandet samt de praktiska kunskaper varje aktieägare har nytta av.

KURSBOK AKTIEKUNSKAP av Ingvar Karlsson.

Preliminärt kursschema:


Måndag 11 feb 18.00 - 20.30 Vuxenskolan Nybro. Introduktion. Kursboken Aktiekunskap. Kap 1

Måndag 25 feb 18.00 – 20.30 Vuxenskolan Nybro. Kursboken Aktiekunskap. Kap 2, 3 och 4.

Tisdag 26 feb 18.30 - ca 20.30 Aktiekväll med Företagsbesök på Bong.

Måndag 4 mar 18.00 - 20.30 Vuxenskolan Nybro. Kursboken Aktiekunskap. Kap 5 och 6.

Måndag 11 mar 18.00 - 20.30 Vuxenskolan Nybro. Kursboken Aktiekunskap. Kap 7 och 8.
Måndag 18 mar 18.00 - 20.30 Vuxenskolan Nybro. Kursboken Aktiekunskap. Kap 9 och 10.

Tisdag 19 mar 18.30- ca 21.00 Aktiekväll med börsbolag.

Måndag 25 mar 18.00 - 20.30 Vuxenskolan Nybro. Tentamen Kursbok, avstämning Aktietävling och avslutning.

Bonusträff / Extraträff

Tisdag 2 apr 18.30 - ca 21.00 Aktiekväll med börsföretag. Jenny Nyströmskolan KALMAR.


Aktiekursen består av 8 mötestillfällen med en bonusträff.

Under kursen genomförs en Aktie- och Placeringstävling. Varje deltagare väljer ut en svensk aktie till första träffen och motivera med 3 skäl sitt aktieval. De valda aktierna följs upp resp kurskväll på Vuxenskolan.

Samtliga kursdeltagare erbjuds provprenumeration från Aktiespararen under kursperioden.

Kursledare
Jan-Åke Karlsson
Aktiespararna Kalmar/Nybro
mobil 070-592 99 11