Ekonomi

Lägg grunden till rikare aktieliv. Vår nybörjarcirkel vill inspirera och skola in dig på ett långsiktigt och regelbundet sparande i aktier och fonder. Med grundläggande kunskaper om aktiemarknaden får du en perfekt start för en mer aktivt förvaltning. Inga förkunskaper krävs - vi vänder oss till dig som vill börja spara i aktier eller redan sparar i enskilda aktier eller fonder.

Köpa, förvalta, sälja - vi tar allt från början. Du får lära dig hur aktiemarknaden fungerar och vad som styr aktiekurserna. Kursen vägleder dig i aktiesparandets konst och lär dig skapa aktieportföljer, räkna och värdera. Vi hjälper dig också att ta vara på möjligheterna och enkelt undvika fällorna. Förutom handfasta råd om hur man väljer fonder och aktier lär du dig grunderna i aktiematematik och företagsekonomi. Du får även inblick i hur man beskattar aktier och kapital.

Vi lär oss grundläggande faktakunskaper inom aktieområdet, förståelse för riskspridning och insikt i portföljtänkandet samt de praktiska kunskaper varje aktieägare har nytta av.

Vi startar kurs så snart vi har tillräckligt många intresserade.

KURSBOK AKTIEKUNSKAP av Ingvar Karlsson.

Aktiekursen består av 8 mötestillfällen med en bonusträff.

Under kursen genomförs en Aktie- och Placeringstävling

Varje deltagare väljer ut en svensk aktie till första träffen och motiverar med 3 skäl sitt aktieval.

De valda aktierna följs upp resp kurskväll på Vuxenskolan.

Samtliga kursdeltagare erbjuds provprenumeration från Aktiespararen under kursperioden.