Ekonomi

I samarbete med Aktiespararna ger vi följande utbildning:

Lägg grunden till rikare aktieliv. Vår nybörjarcirkel vill inspirera och skola in dig på ett långsiktigt och regelbundet sparande i aktier och fonder. Med grundläggande kunskaper om aktiemarknaden får du en perfekt start för en mer aktivt förvaltning. Inga förkunskaper krävs - vi vänder oss till dig som vill börja spara i aktier eller redan sparar i enskilda aktier eller fonder.
Köpa, förvalta, sälja - vi tar allt från början. Du får lära dig hur aktiemarknaden fungerar och vad som styr aktiekurserna. Kursen vägleder dig i aktiesparandets konst och lär dig skapa aktieportföljer, räkna och värdera. Vi hjälper dig också att ta vara på möjligheterna och enkelt undvika fällorna. Förutom handfasta råd om hur man väljer fonder och aktier lär du dig grunderna i aktiematematik och företagsekonomi. Du får även inblick i hur man beskattar aktier och kapital.

Vi lär oss grundläggande faktakunskaper inom aktieområdet, förståelse för riskspridning och insikt i portföljtänkandet samt de praktiska kunskaper varje aktieägare har nytta av.

KURSBOK AKTIEKUNSKAP av Ingvar Karlsson.


Kursschema:


Måndag 16 sept 18.00 - 20.30 Vuxenskolan Nybro. Introduktion. Kursboken Aktiekunskap. Kap 1

Måndag 23 sept 18.00 – 20.30 Vuxenskolan Nybro. Kursboken Aktiekunskap. Kap 2, 3 och 4.

Måndag 30 sept 18.00 - 20.30 Vuxenskolan Nybro. Kursboken Aktiekunskap. Kap 5 och 6.

Tisdag 1 okt 18.30 - ca 20.30 Aktiekväll med Börsföretag, Jenny Nyströmsskolan, KALMAR

Måndag 14 okt 18.00 - 20.30 Vuxenskolan Nybro. Kursboken Aktiekunskap. Kap 7 och 8.

Tisdag 15 okt 18:30 - ca 21:30 Aktiekväll med Börsföretag, Jenny Nyströmsskolan KALMAR.

Måndag 21 okt 18.00 - 20.30 Vuxenskolan Nybro. Kursboken Aktiekunskap. Kap 9 och 10.

Tisdag 22 okt 18.30- ca 21.30 Stora Fondkvällen, Jenny Nyströmsskolan, KALMAR.

Måndag 28 okt 18.00 - 20.30 Vuxenskolan Nybro. Tentamen Kursbok, avstämning Aktietävling och avslutning.

Bonusträff / Extraträff

Tisdag 5 nov 18.30 - ca 21.00 Aktiekväll med börsföretag. Jenny Nyströmskolan KALMAR.Aktiekursen består av 9 mötestillfällen med en bonusträff.

Under kursen genomförs en Aktie- och Placeringstävling
Varje deltagare väljer ut en svensk aktie till första träffen 16 sep och motiverar med 3 skäl sitt aktieval.

Vid träffen 23 sep presenterar resp deltagare sin valda aktie inför gruppen.

De valda aktierna följs upp resp kurskväll på Vuxenskolan.

Samtliga kursdeltagare erbjuds provprenumeration från Aktiespararen under kursperioden.

Kursledare
Jan-Åke Karlsson
Aktiespararna Kalmar/Nybro
mobil 070-592 99 11