Aktiekunskap-nybörjare

Aktiekunskap-nybörjare

Ekonomi

Aktiekunskap - nybörjare
Lägg grunden till rikare aktieliv!

Innehåll och upplägg:
Vår nybörjarcirkel vill inspirera och skola in dig på ett långsiktigt och regelbundet sparande i aktier och fonder. Med grundläggande kunskaper om aktiemarknaden får du en perfekt start för en mer aktivt förvaltning. Vi lär oss grundläggande faktakunskaper inom aktieområdet, förståelse för riskspridning och insikt i portföljtänkandet samt de praktiska kunskaper varje aktieägare har nytta av.
Köpa, förvalta, sälja - vi tar allt från början. Du får lära dig hur aktiemarknaden fungerar och vad som styr aktiekurserna. Kursen vägleder dig i aktiesparandets konst och lär dig skapa aktieportföljer, räkna och värdera. Vi hjälper dig också att ta vara på möjligheterna och enkelt undvika fällorna. Förutom handfasta råd om hur man väljer fonder och aktier lär du dig grunderna i aktiematematik och företagsekonomi. Du får även inblick i hur man beskattar aktier och kapital.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs - vi vänder oss till dig som vill börja spara i aktier eller redan sparar i enskilda aktier eller fonder.

Kursledare:
Magne Mårtensson, Aktiespararna Kalmar/Nybro

Schema:
Torsdag den 8/2 18.00-20.30. SV. Kalmar. Introduktion, Kursboken Aktiekunskap. Kap1.
Tisdag den 13/2 18.30-21.00 Aktiekväll med börsbolag.
Torsdag den 22/2 18.00-20.30 SV Kalmar. Aktiekunskap Kap. 2,3, 4
Torsdag den 1/3 18.00-20.30 SV Kalmar. Aktiekunskap. Kap. 5,6
Tisdag den 6/3 18.30-21.00 Företagsbesök Börsbolag.
Torsdag den 8/3 18.00-20.30 SV Kalmar. Aktiekunskap. Kap.7,8
Torsdagen den 15/3 18.00-20.30 SV Kalmar. Aktiekunskap. Kap.9,10
Torsdag den 22/3 18.00-20.30 SV. Kalmar. Tentamen Kursbok, Avstämning, Aktietävling.

Bonusträff/extraträff.
Tisdag 27/3 18.30- ca 21.00. Aktiekväll med Börsföretag. Jenny Nyströmskolan Kalmar.

Varje deltagare ska välja ut en Svensk aktie till första träffen den 8/2 och motivera tre skäl till sitt val. aktien kommer sedan att följas upp under kursen.

Samtliga kursdeltagare erbjuds provprenumeration från Aktiespararen under kursperioden.