Ekonomi

I samarbete med Aktiespararna ger vi följande utbildning:

Lägg grunden till rikare aktieliv. Vår nybörjarcirkel vill inspirera och skola in dig på ett långsiktigt och regelbundet sparande i aktier och fonder. Med grundläggande kunskaper om aktiemarknaden får du en perfekt start för en mer aktivt förvaltning. Inga förkunskaper krävs - vi vänder oss till dig som vill börja spara i aktier eller redan sparar i enskilda aktier eller fonder.
Köpa, förvalta, sälja - vi tar allt från början. Du får lära dig hur aktiemarknaden fungerar och vad som styr aktiekurserna. Kursen vägleder dig i aktiesparandets konst och lär dig skapa aktieportföljer, räkna och värdera. Vi hjälper dig också att ta vara på möjligheterna och enkelt undvika fällorna. Förutom handfasta råd om hur man väljer fonder och aktier lär du dig grunderna i aktiematematik och företagsekonomi. Du får även inblick i hur man beskattar aktier och kapital.

Vi lär oss grundläggande faktakunskaper inom aktieområdet, förståelse för riskspridning och insikt i portföljtänkandet samt de praktiska kunskaper varje aktieägare har nytta av.

KURSBOK AKTIEKUNSKAP av Ingvar Karlsson.

Samtliga kursdeltagare erbjuds provprenumeration från Aktiespararen under kursperioden.

SCHEMA:

21/10: Uppstart! Nybro, Vuxenskolans lokaler 18:00-20:30
22/10: Stora fondkvällen, Jenny Nyströmsskolans aula 18:00-21:30
4/11: Kurskväll, Nybro, Vuxenskolans lokaler 18:00-20:30
11/11: Kurskväll, Nybro, Vuxenskolans lokaler 18:00-20:30
12/11: Företagsbesök, Xylem LIndås 18:30-21:00
18/11: Kurskväll, Nybro, Vuxenskolans lokaler 18:00-20:30
25/11: Examen! Nybro, Vuxenskolans lokaler 18:00-20:30
3/12: BONUSTRÄFF! Företagsbesök, Royal Designs nya lokaler, Nybro 18:30-21:00

Kursledare
Jan-Åke Karlsson
Aktiespararna Kalmar/Nybro
mobil 070-592 99 11